Söngnám hefur talsverða sérstöðu samanborið við hljóðfæranám. Hljóðfæri söngnemandans, röddin, er hverjum og einum gefin. Hún er hluti líkamans og einstök. Allir geta lært að syngja. Við eigum að geta framkvæmt öll hljóð sem við viljum á heilbrigðan hátt.

Í boði er að hefja fornám í söng frá 6 ára aldri til 12 ára. Nám í rytmiskum eða klassískum söng getur hafist við 13 ára aldur eða  þegar nemendur hafa náð líkamlegum þroska og raddir þeirra stöðugleika eftir breytingar gelgjuskeiðsins.  Raddþroski er þó mjög einstaklingsbundinn og meta verður hvern einstakling sérstaklega. 

RYTMÍSKUR SÖNGUR

Söngnám gerir um margt aðrar kröfur til nemenda en hljóðfæranám í rytmískri tónlist. Söngnemar þurfa meðal annars að fást við textatúlkun, framburð og míkrófóntækni. Þá gera ólíkir stílar rytmískrar tónlistar kröfur um mismunandi raddbeitingu. Spuni er þungamiðja í rytmísku tónlistarnámi og þurfa söngnemar að fást við hann eins og aðrir þó að forsendur séu um margt aðrar. Sumt er varðar spuna er léttara fyrir söngvara en annað mun erfiðara. Enn eitt atriði, sem greinir söngvara frá öðrum tónlistarmönnum, er sú staðreynd að þeir eru nánast alltaf í aðalhlutverki þegar þeir eru þátttakendur í hljómsveit. Þetta undirstrikar mikilvægi framkomu og samskipta við áheyrendur fyrir söngvara, umfram aðra. Mikilvægt er að söngnemum gefist kostur á tilsögn í ofangreindum efnum sem og reglulegum undirleikstímum. Þá er æskilegt að söngnemar fái eins fjölbreytta reynslu og mögulegt er af starfi með Rytmísk tónlist

Námstilhögun
Boðið er upp á fullt nám, hálft nám, og 75% nám í sumum tilvikum.

  • Í fullu námi fá nemendur 60 mínútur á viku í einkatíma í söng, sem eftir aldri og hentugleik skiptast í 30 mínútur tvisvar sinnum í viku eða 60 mínútur einu sinni í viku.
  • Í hálfu námi fá nemendur 30 mínútur á viku í einkatíma í söng. Sá tími er þá tekinn í heild sinni á einum vikudegi.
  • Í 75% námi fá nemendur 30 mínútur á viku í einkatíma í söng, og 30 mínútur sem þeir deila með öðrum nemanda í 75% námi. Þetta námsfyrirkomulag krefst því þess að nemendur séu á svipuðum stað í náminu, og báðir í 75% námi.
  • Samsöngur er hluti af náminu fyrir alla nemendur og er kenndur einu sinni í viku í 40-60 mínútur. Tímarnir eru mjög mikilvægur hluti af náminu þar sem að þau þjálfast í að syngja saman og í að koma fram.
  • Mikilvægt er að nemendur sæki tónfræðitíma samhliða hljóðfæranáminu og að bóklegt nám fylgi hljóðfæranáminu til að hindra ekki framvindu þegar kemur að prófum. 

Skólaárið skiptist í 4 lotur; í upphafi hverrar lotu setur nemandi í samstarfi við kennara sér námsmarkmið fyrir lotuna. Í lok hverrar lotu er námsmat þar sem metin eru þau atriði sem unnið var með samkvæmt markmiðum. Í lok hvers skólaárs er lokanámsmat. Markmið eru endurskoðuð reglulega í hverri lotu og allt skólaárið. 
Eftir hverja lotu eru haldnir tónfundir. Tónfundur getur verið með eða án áhorfendax. Ef nemandi er ekki tilbúin að taka þátt að þá má ljúka lotunni á annan hátt. Til dæmis með því að taka myndband af nemandanum syngja í tímanum og senda aðstandendum eða fyrir nemandann til að eiga. Enda er aðalmarkmiðið að öllum líði vel í náminu.

Kennsluhættir
Kennsluaðferðir eru fjölmargar, og miðast við þann einstakling/a sem unnið er með hverju sinni. Meginreglan er að nemendum líði vel í náminu, finnist það áhugavert og að það þjóni einhverjum tilgangi. Leitast er við að nemandinn verði sjálfstæður og sjálfbjarga og hafi kunnáttu og áræðni til að leysa verkefni og flytja og/eða skapa tónlist upp á eigin spýtur.  

Námsefni
Námsefni er fjölbreytt og miðast við áhugasvið nemandans. Í meginatriðum er notast við námsefni á netinu og fjölbreyttar nótnabækur. Einnig er notast við ýmis snjallforrit. Frumsköpun skipar einnig þátt í námsefninu, þar sem bæði nemandinn og kennarinn fá rými til að skapa eða útsetja eitthvað nýtt.

Snjallforrit
Ireal pro
Musilla
CVT 
Simply guitar
Simply piano
Sightsinging pro
Sightsinging studio
Garageband
Moises

Hægt að nálgast nótur á
Musescore
Musicnotes
Scribd
Gítarparty
tonmennt.is

Heimanám 
Tónlistarnám byggist að mestu leyti upp á heimanámi. Reynslan hefur ótvírætt sýnt að þeir nemendur sem æfa sig reglulega heima, setja æfingatíma inn í hversdagsrútínuna sína, upplifa miklu meiri ánægju og hamingju í tónlistarnáminu heldur en þeir sem gera það ekki. Allt sem við veitum athygli vex og dafnar, og stuðningur frá heimili skiptir öllu máli. 
Kennslustundirnar eru því til þess að fá upplýsingar, leiðbeiningar, innblástur, sköpun og endurgjöf. Nemandinn fer svo heim og æfir sig til að mæta undirbúinn í næsta tíma og halda vinnunni áfram. Á heimilinu þarf að vera aðstaða til æfinga, einhvers konar rými með friði og ró. Mælt er með að nemendur eigi kórmöppu fyrir nótur og textablöð ásamt nótnastatífi fyrir heimaæfingar. Auk þess er mælt með að lengra komnir nemendur eigi hljóðnema og snúru. Einnig getur verið gott að eiga magnara fyrir heimaæfingar og eigi þar að leiðandi allt sem þarf til að koma fram á eigin vegum. Hægt er að hafa samband við kennara deildarinnar til að fá ráðleggingar varðandi tækjakaup.

Próf
Samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla skiptist námið í þrjá megináfanga; grunnnám, miðnám og framhaldsnám og lýkur með áfangaprófum í hljóðfæraleik og tónfræðagreinum.
Gert er ráð fyrir að hver nemandi taki aðfarapróf í hverjum áfanga G1og G2 í grunnnámi. M1 og M2 í miðnámi og í F1 og F2 í framhaldsstigi. Það er val nemenda og kennara hverju sinni að sleppa öðru aðfaraprófinu í hverjum áfanga telji kennari það henta námsframvindu nemandans.
Námstími innan hvers áfanga er breytilegur og ræðst m.a. af aldri, þroska, ástundun, stuðningi heimilis,  framförum og námsyfirferð.
Áfangapróf eru metin af sérþjálfuðum prófdómurum á vegum Prófanefndar tónlistarskóla. Til þess að áfangapróf séu fullgild, þurfa nemendur að ljúka viðeigandi námi í tónfræðagreinum á sama skólaári eða að hafa lokið því áður.

Grunnnám
Hljóðfæranám
Tónfræðagreinar
Samsöngur

Miðnám
Hljóðfæranám. Undanfari er Grunnpróf
Tónfræðagreinar
Samsöngur

Framhaldsnám
Hljóðfæranám. Undanfari er Miðpróf. Tónfræðagreinum lokið með Miðprófi
Námi lýkur með framhaldsprófi og Burtfarartónleikum
Samsöngur
Tónheyrn I og II
Hljómfræði I og II
Tónlistarsaga I – IV
Hljómsveitir/samspil