Trompet er blásturshljóðfæri sem tilheyrir málmblástursfjölskyldunni. 
Í trompet-fjölskyldunni eru nokkrar gerðir trompeta. Algengastar eru trompet og kornett, en kornettinn er styttri en trompetinn og kornett-tónninn er örlítið mýkri fyrir vikið. Aðrar týpur eru t.d. flugelhorn, sem er stærri, og vasatrompet, sem er mun minni. Pikkolótrompetinn er minnstur í trompetfjölskyldunni, og hann spilar bjartari tóna.
Trompet gegnir veigamiklu hlutverki í mörgum hljómsveitum, svo sem sinfóníuhljómsveitum, stórsveitum, lúðrasveitum og djasshljómsveitum. 

Nám á trompet getur hafist þegar nemendur hafa líkamlega burði til að leika á hljóðfærið og fullorðinsframtennur eru komnar á sinn stað. Algengast er að námið hefjist þegar nemendur eru á aldrinum 8 til 10 ára. 
Tónlistarskólinn á hljóðfæri til útleigu fyrir nemendur en æskilegt er að nemendur eignist eigið hljóðfæri þegar þeir eru komnir vel á veg í náminu.

Kennsluaðferðir
Námið getur verið heilt nám (2×30 mín á viku), hálft nám (1×30 mín eða 2×15 mín á viku) eða 75% nám (1×30 mín einkatími og 1×30 mín hóptími á viku)
Strax í upphafi náms er lögð góð áhersla á að ná skýrum og góðum tóni og réttri líkamsstöðu. Sumir nemendur ná tóni á hljóðfærið strax í fyrsta tíma en aðrir nemendur þurfa örlítið lengri tíma til að læra að mynda tón.
Tónn og líkamsstaða eru þjálfuð með allskonar skemmtilegum æfingum og leikjum og snemma í náminu er lögð góð áhersla á upphitun.
Nemandinn þjálfast í frumsköpun strax í upphafi náms og spilar eigin tónsmíðar í bland við verkefni sem hann sjálfur óskar eftir og verkefni sem kennari velur. Námsefni til að byrja með getur verið íslenskt efni t.d. Trompetleikur 1 eða norrænt efni eins og Kul med Trumpet, Midt i blinken eða Blåsbus. Horft er til þess að námsefnið sé nýtt og bæði æfingar og lög eitthvað sem nemandinn geti tengt við eigin áhugasvið. Reynt er að láta nemendur fá þjálfun í samleik í bland við einleik. Þegar nemandi er kominn vel á veg gefst honum kostur á að taka þátt í hljómsveitarstarfi blásarasveita við Tónlistarskólann á Akureyri.
Mælt er með að nemendur sæki tónfræðitíma samhliða hljóðfæranáminu og að bóklegt nám fylgi hljóðfæranáminu til að hindra ekki framvindu þegar kemur að prófum. Nemendum er raðað í tónfræðihópa frá 5. bekk, en geta fengið að fara í tónfræði fyrr ef þeir óska eða ef hljóðfærakennari telur þörf á því.

Mikilvægt er að nemendur hafi aðstöðu til að æfa sig heima, blásturinn reynir á vöðva í andliti sem við erum ekki að nota á þennan hátt venjulega og með daglegum æfingum byggjum við upp aukið þol og leikni. Gott er að huga að því að nemendur hafi gott næði og þeim sýndur áhugi og hvatning við heimanámið. Reglulegar heimaæfingar auka ánægju nemandans á náminu og þar fer stór hluti þjálfunarinnar fram, í kennslustundinni sjálfri er leiðbeining og endurgjöf, upplýsingar og innblástur en heimaæfingar efla framfarirnar. Best er að æfa sem oftast frekar en sjaldan og lengi, í byrjun er gott að reyna að æfa í 10 mínútur flesta daga.

Námsmat
Tónlistarskóli Eyjafjarðar tileinkar sér aðferðir leiðsagnarnáms þar sem lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat þar sem  frammistöðumat, sjálfsmat og stöðugt alhliða námsmat spila saman. Skólaárið skiptist í 4 lotur; í upphafi hverrar lotu setur nemandi í samstarfi við kennara sér námsmarkmið fyrir lotuna. Í lok hverrar lotu er námsmat þar sem metin eru þau atriði sem unnið var með samkvæmt markmiðum. Í lok hvers skólaárs er lokanámsmat. Markmið eru endurskoðuð reglulega í hverri lotu og allt skólaárið.
Nemendur hafa því mikið um sitt nám að segja og er námið sniðið að nemandanum og áhugahvöt hans þegar kemur að kennsluaðferðum, námsefni, námsleiðum og námshraða.

Próf
Samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla skiptist námið í þrjá megináfanga; grunnnám, miðnám og framhaldsnám og lýkur með áfangaprófum í hljóðfæraleik og tónfræðagreinum.
Gert er ráð fyrir að hver nemandi taki aðfarapróf í hverjum áfanga G1og G2 í grunnnámi. M1 og M2 í miðnámi og í F1 og F2 í framhaldsstigi. Það er val nemenda og kennara hverju sinni að sleppa öðru aðfaraprófinu í hverjum áfanga telji kennari það henta námsframvindu nemandans.
Námstími innan hvers áfanga er breytilegur og ræðst m.a. af aldri, þroska, ástundun, stuðningi heimilis,  framförum og námsyfirferð. 

Áfangapróf eru metin af sérþjálfuðum prófdómurum á vegum Prófanefndar tónlistarskóla. Til þess að áfangapróf séu fullgild, þurfa nemendur að ljúka viðeigandi námi í tónfræðagreinum á sama skólaári eða að hafa lokið því áður.

Grunnnám
Hljóðfæranám
Tónfræðagreinar
Hljómsveitir/samspil 

Miðnám
Hljóðfæranám. Undanfari er Grunnpróf
Tónfræðagreinar
Hljómsveitir/samspil 

Framhaldsnám
Hljóðfæranám. Undanfari er Miðpróf. Tónfræðagreinum lokið með Miðprófi
Námi lýkur með framhaldsprófi og Burtfarartónleikum
Tónheyrn I og II
Hljómfræði I og II
Tónlistarsaga I – IV
Hljómsveitir/samspil